REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.TOMMYCAFE.PL

§ 1
INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Sklep Internetowy www.tommycafe.pl (w dalszej części Regulaminu określany w skrócie jako „Sklep”) umożliwia Państwu dokonywanie zakupów na odległość przy użyciu sieci Internet, na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie.

2. Sklep stanowi własność i jest prowadzony przez: TOMMY CAFE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skoczowie, ul. Budowlanych 8, 43-430 Skoczów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000 791662, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł, NIP: 548 27 25 542; Regon: 383673512, ING Bank Śląski: 42 1050 1070 1000 0090 8064 7663 nr tel.: (+48) 33 482 97 98, adres e-mail: biuro@tommycafe.pl, zwana dalej Tommy Cafe (w dalszej części Regulaminu określanego również jako „Sprzedawca”).

3. Towary dostępne w sprzedaży są prezentowane i opisane na stronach Sklepu. Podane ceny towarów są cenami uwzględniającymi podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru lub usługi podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Opłaty za dostawę, zgodnie z wybraną opcją, są podawane osobno, chyba że z uwagi na wartość zamówienia poniesienie kosztu dostawy zapewnia Sprzedawca. Opłaty za dostawę uwzględniają podatek od towarów i usług jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa dostawy towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług.

4. Towary, które znajdują się aktualnie w magazynie Sprzedawcy, są oznaczone jako dostępne i możliwe do zamówienia na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.

5. Towary, które nie znajdują się w magazynie Sprzedawcy są oznaczone opisem: „Oczekiwanie na dostawę”. Ich zamówienie jest możliwe wyłącznie na indywidualnie ustalanych z Państwem zasadach i warunkach, po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą.

6. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionych towarów w stanie bez wad. Oferowane Państwu towary są nowe oraz oryginalnie zapakowane. Wyjątek stanowią produkty powystawowe – nigdy nie dotyczy to żywności. Każdy produkt, który jest z wadą ma to opisane w opisie produktu.

7. Kontakt ze Sklepem i Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem: 1) poczty tradycyjnej 2) poczty e-mail: biuro@tommycafe.pl 3) pod nr tel.: (+48) 33 858 40 59, (+48) 505 699 125.

8. Przez określenie „konsument” rozumie się osobę fizyczną, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bez bezpośredniego związku z wykonywaną przez tę osobę działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Przez określenie „przedsiębiorca" rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

§ 2
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU


Korzystając ze Sklepu jesteście Państwo zobowiązani do:

1) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

2) niezakłócania jego funkcjonowania,

3) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

4) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 3
ZAMÓWIENIA

1. Strona internetowa Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert w postaci zamówień.

2. Aby złożyć zamówienie w Sklepie trzeba posiadać konto e-mail oraz włączyć w przeglądarce funkcję akceptowania plików cookies (funkcjonalnych) oraz wyskakujących okien.

3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dokonanie następujących czynności:

- akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności Sklepu

- wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i teleadresowych.

- wybór interesujących Państwa przedmiotów i ich dodanie do koszyka;

- przejście na stronę zamówienia, oznaczoną w menu ikoną koszyka, gdzie widoczne jest podsumowanie wybranych przedmiotów i ich ceny;

- wybór formy dostawy zamówionych przedmiotów;

- wybór metody płatności;

- potwierdzenie złożenia zamówienia.

4. Złożenie zamówienia stanowi Państwa ofertę zawarcia umowy skierowaną wobec Sprzedawcy.

5. W przypadku nieprawidłowego podania danych w zamówieniu Sklep skontaktuje się z Państwem za pośrednictwem poczty e-mail albo telefonicznie w celu ich poprawienia, o ile nawiązanie kontaktu będzie możliwe.

6. Sklep poinformuje Państwa poprzez komunikat na stronie internetowej oraz wysłanie automatycznej wiadomości e-mail na podany przez Państwo adres poczty elektronicznej o pozytywnej weryfikacji podanych danych i potwierdzeniu otrzymania Państwa zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Państwa wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu Państwa zamówienia do realizacji przez Sklep dochodzi do przyjęcia złożonej przez Państwo oferty i zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Państwem a Sprzedawcą. W wiadomości zostaną podane dane niezbędne do dokonania płatności zgodnie z wybraną metodą oraz termin zapłaty.

7. W przypadku wystąpienia błędu cenowego powtałego bez winy Sprzedającego np. w skutek złej synchronizacji/aktualizacji cen lub nieprawidłowego naliczania się kodów rabatowych (duplikacja rabatu bądź naliczenie kodu na produkty już przecenione). Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległóść z Klientem na podstawie art. 84 §1 Kodeksu cywilnego, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić w formie pisemnej bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy."

§ 4
RABATY

1. Z rabatów w Sklepie mogą korzystać tylko zarejestrowani użytkownicy.

2. Rabatami nie są objęte produkty: kategoria TOP Arabica , zestawy, marka Tre Caffe, akcesoria, słodycze, kapsułki, kawy firmy Lavazza oraz pakiety kaw. Wyjątek stanowią kody przygotowane z myślą o zniżce dla poszczególnych, wyżej wymienionych kategorii produktów.

3. Kupony Rabatowe- aby z nich skorzystać w sklepie Tommy Cafe, należy w odpowiednie pole wpisać KOD RABATOWY (ilustracja dostępna tutaj) oraz zatwierdzić przyciskiem UŻYJ. Kod na danym koncie można wykorzystać tylko raz, za wyjątkiem kodów wielorazowego użytku. Dla tych klientów, którzy już skorzystali z danego kuponu mamy propozycję alternatywną, można przekazać kod rabatowy swojemu znajomemu.

4. Promocje i kody rabatowe nie łączą się, chyba że coś innego wynika z regulaminu danej promocji.

5. Okazjonalnie Sklep organizuje akcje promocyjne uprawniające do dodatkowych zniżek na wybrany asortyment.

§ 5
PŁATNOŚCI

1. Aby zapłacić za zamówione towary można skorzystać z następujących metod płatności:

a) przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy: ING Bank Śląski 42 1050 1070 1000 0090 8064 7663

b) przy wykorzystaniu systemu przelewów natychmiastowych Przelewy24 lub bramki płatności Montonio z możliwością płatności kartą lub Blik

c) zapłaty gotówką przy odbiorze przesyłki u wybranego przewoźnika lub sklepie firmowym Tommy Cafe w Skoczowie. Płatności gotówką należy dokonać wraz z doręczeniem przesyłki za pobraniem, a w przypadku odbioru osobistego – przy odbiorze, który powinien nastąpić w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży bądź innym terminie ustalonym z działem Customer Service w Tommy Cafe. O gotowym zamówieniu klient zostanie poinformowany mailem.

§ 6
DOSTAWA

1. W przypadku wyboru płatności zwykłym przelewem zamówione towary są wysyłane w ciągu 72h (podany czas dotyczy dni roboczych) od momentu otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę, chyba że zdecydujecie się Państwo na ich odbiór osobisty. Szybkie przelewy, BLIK oraz płatność kartą – realizacja zamówienia odbędzie się w ciągu 24h - 72h (dni robocze).

2. W przypadku wyboru przesyłki za pobraniem zostanie ona nadana w terminie od 24h do 72h (podany czas dotyczy dni roboczych) od dnia przesłania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia. W okresie wzmożonego ruchu na sklepie – czas może zostać wydłużony. W wypadku chwilowego braku kawy, biuro obsługi klienta skontaktuje się w celu omówienia dalszego postępowania.

3. Obioru osobistego możecie dokonać Państwo w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: ul. Budowlanych 8, 43-430 Skoczów.

4. Koszt przesyłki jest każdorazowo podawany przed złożeniem zamówienia i nie zawiera żadnych opłat dodatkowych. W zależności od wyboru operatora wysyłki jej koszt jest różny i dotyczy paczek nie przekraczających 30kg. Pozostałe formy przesyłki jak i aktualne koszty znajdują się w koszyku w pkt.2 oraz na dole strony w sekcji Informacje, zakładka Dostawa i płatność.

5. Sprzedawca informuje na stronach Sklepu o kwocie zakupów, której przekroczenie jest nagradzane darmową dostawą. W takim przypadku jej koszt w całości ponosi Sprzedawca, o czym jesteście Państwo informowani na stronie zamówienia po kliknięciu w ikonę koszyka w menu strony.

6. Jeżeli dany towar nabyliście Państwo jako konsument i ma on zostać przesłany przez Sprzedawcę, to niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty albo uszkodzenia przechodzi na Państwa dopiero z chwilą jej wydania. Jednakże w sytuacji, gdy zażyczycie sobie Państwo skorzystać z usług innego przewoźnika, niż oferuje to Sprzedawca, przez wydanie towaru rozumie się już jego powierzenie towaru temu przewoźnikowi.

7. Jeżeli dany towar nabyliście Państwo jako konsument wraz z nim Sprzedawca doręczy potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość w formie papierowej. Treści potwierdzenia stanowi informacja o przyjęciu zamówienia oraz tekst niniejszego Regulaminu.

8. Do zakupionych towarów każdorazowo załączany jest paragon, a na życzenie faktura VAT dokumentująca sprzedaż. 

9. Wolę otrzymania faktury VAT dokumentującej sprzedaż na rzecz podatnika podatku od towarów i usług oraz w przypadku zaistnienia innych okoliczności nakładających obowiązek wystawienia faktury VAT należy zgłosić w uwagach do zamówienia lu mailowo bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 7
REKLAMACJE

1. Jeżeli według Państwa nabyty towar nie jest zgodny z umową możecie Państwo skorzystać z uprawnień z tytułu braku zgodności towaru z umową, zgodnie z treścią aktualnie obowiązujących przepisów polskiego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest on Państwu potrzebny, o którym powiadomili Państwo Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

3. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których mogą Państwo rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na Państwa decyzję o zawarciu umowy;
3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia mogą Państwo rozsądnie oczekiwać;
4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Państwu przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli zostali Państwo, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie poinformowani, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptowali Państwo brak konkretnej cechy towaru.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

6. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w ust. 5, jeżeli ten brak zgodności towaru z umową podstępnie zataił.

7. Reklamacje towaru niezgodnego z umową proszę składać drogą pocztową na adres Sprzedawcy wraz z pisemnym opisem wady i żądaniami wobec Sprzedawcy.

8. Jeżeli towar niezgodny z umową nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość zażądania od Sprzedawcy jego naprawy albo wymiany. Ponadto mogą Państwo złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy żądają Państwo naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy żądają Państwo wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Państwo jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przekazali Państwo informację o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Państwa, przy uwzględnieniu specyfiki towaru oraz celu, w jakim Państwo go nabyli. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Są Państwo zobowiązani do udostępnienia Sprzedawcy towaru podlegającego naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Państwa towar na swój koszt. Nie są Państwo zobowiązani do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

11. Oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy ze względu na niezgodność towaru z umową mogą Państwo złożyć, gdy:
1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
2) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa do żądania jego naprawy lub wymiany;
5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Państwa.

12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

13. Sprzedawca zwróci Państwu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o obniżeniu ceny.

14. Nie mogą Państwo odstąpić od umowy z powodu niezgodności towaru z umową, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

15. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy mogą Państwo odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Państwa wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można od Państwa rozsądnie oczekiwać, aby zgodzili się Państwo zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

16. W razie odstąpienia od umowy są Państwo zobowiązani do niezwłocznego zwrotu towaru Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwróci Państwu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyli Państwa podczas zakupu, chyba że wyraźnie zgodzą się Państwo na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla Państwa z żadnymi kosztami.

17. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji otrzymacie Państwo niezwłocznie. Brak ustosunkowania się do Państwa reklamacji jako Konsumenta w terminie 14 dni jest równoznaczny z uznaniem wyrażonego żądania za uzasadnione.

18. Naprawy oraz wymiany będą dokonywane niezwłocznie, tak aby nie spowodować po Państwa stronie nadmiernych niedogodności.

19. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedawca może poprosić Państwa o okazanie dowodów potwierdzających poniesione koszty, w szczególności poniesione koszt wysyłki towaru do Sprzedawcy.

20. Postanowienia powyższego paragrafu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

21. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej jest wyłączona w stosunku do klientów będących przedsiębiorcami, z zastrzeżeniem ust. 23.

§ 8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Jeżeli dany towar nabyliście Państwo jako konsument na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, istnieje możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podawania przyczyny, zgodnie z art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). Prawo odstąpienia opisano w pouczeniu, które stanowi zał. nr 1 do Regulaminu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możecie Państwo złożyć przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy, który stanowi zał. nr 2 do Regulaminu. Użycie formularza nie jest obowiązkowe dla skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

3. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w stosunku do towarów, które dostarczamy Państwu w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Towarem takim jest w szczególności kawa w każdej formie, w jakiej jest oferowana do sprzedaży przez Sklep.

4. Prawo do odstąpienie nie przysługuje w stosunku do kawy mielonej, która mielona jest na zamówienia Klienta, jako rzeczy nieprefabrykowanej i służącej zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta.

5. W przypadku odstąpienia od w/w umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Zwrot nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli wybrali Państwo sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Nas, dokonamy zwrotu kosztów wysyłki towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostarczenia rzeczy.

7. Bezpośredni koszt zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Kupujący. Zwrot płatności, o którym mowa w ust. 5, nie obejmuje bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy.

8. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie mają zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 9
WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dokonując zakupów w Sklepie zgadzacie się Państwo, że dane wymagane w formularzu założenia konta użytkownika albo w formularzu zamówienia będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień. Państwa dane mogę być również przekazywane podmiotom świadczącym usługi transportowe w celu dostawy zakupionych towarów.

2. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach w ofercie Sklepu oraz na otrzymywanie ofert od partnerów Sklepu, informacje takie będą przekazywane na podany przez Państwa adres w formie wiadomości e-mail. Udzielona zgoda może zostać przez Państwa w każdym czasie cofnięta.

3. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

4. W każdym czasie macie Państwo prawo do wglądu, poprawienia, zaktualizowania lub skasowania swoich danych korzystając z opcji dostępnych na koncie użytkownika lub kontaktując się ze Sprzedawcą.

5. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

6. Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sklep zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

§ 10
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1. Jeżeli dany towar nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych albo miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

3. Jako konsumenci posiadacie Państwo m. in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży; 2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

3. Sprzedawca, w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), jest obowiązany do udostępnienia informacji o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. Funkcjonująca w Unii Europejskiej internetowa platforma Online Dispute Resolution (ODR) to powołane do życia przez Komisję Europejską narzędzie, dające konsumentowi i sprzedawcy możliwość polubownego rozstrzygnięcia sporu, bez konieczności udania się do sądu. Platforma ODR oferuje szybkie, przejrzyste i co do zasady dobrowolne oraz bezpłatne wypracowanie porozumienia między przedsiębiorcą a konsumentem. Przedsiębiorca, powiadomiony e-mailem o złożonej przez konsumenta skardze, może za pośrednictwem platformy sam zaproponować klientowi rozwiązanie niefortunnej sytuacji lub zaproponować rozwiązanie sporu z pomocą jednego z 350 niezależnych podmiotów, zajmujących się na terenie UE alternatywnym rozstrzyganiem sporów. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: ec.europa.eu/odr.

§ 11
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. W przypadku niektórych towarów informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest wskazywana na podstronie Sklepu dedykowanej danemu towarowi.

2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. W umowie z Klientem niebędącym konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286 z późn. zm.).

2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy albo Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej, w zależności od przedmiotu sporu i zgodnie z przepisami o właściwości rzeczowej oraz funkcjonalnej.