Zwroty 

Konsument w ciągu 14 dni od nabycia towaru ma możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny. Zwrot nie dotyczy kaw i herbat, których opakowania zostały otwarte po dostarczeniu oraz kawy mielonej, która mielona jest na zamówienie klienta, jako rzecz nieprefabrykowana i służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta.

Klient zobowiązany jest do odesłania opakowania z produktem w stanie nienaruszonym. Dołączenie paragonu do przesyłki nie jest konieczne, ale usprawni proces zwrotu. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona. Koszt zwrotu pokrywa klient we własnym zakresie. Zwracany towar należy odesłać wraz z formularzem zwrotu na adres:

Tommy Cafe Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 8

43-430 Skoczów

UWAGA!

W sytuacji skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, zawartej na odległość, Klient zobowiązany jest do zwrotu całości zamówienia objętego promocją, w tym także otrzymanego prezentu. W przypadku gdy zwrot zostanie dokonany z pominięciem otrzymanego prezentu, zgodnie z treścią Regulaminu Sklepu, kwota zwrotu za zamówienie zostanie pomniejszona o wartość detaliczną pozostawionego przez Klienta produktu/ów.

Zwrot kosztów nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

REKLAMACJE

W przypadku otrzymania wadliwych produktów klient ma prawo złożyć reklamację. Reklamacje przyjmowane są drogą poczty elektronicznej: biuro@tommycafe.pl z opisem wady oraz dokumentacją zdjęciową. Każdorazowo obsługa sklepu kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszych kroków reklamacyjnych.