Regulamin kodów rabatowych - Tommy Cafe

REGULAMIN KODÓW RABATOWYCH REALIZOWANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM TOMMYCAFE.PL

I. SŁOWNIK POJĘĆ

Kod rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym tommycafe.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej lub kwotowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);

Sprzedawca - TOMMY CAFE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Budowlanych 8, 43-430 Skoczów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000 791662, o kapitale zakładowym o wysokości 5000zł NIP: 548 27 25 542; Regon: 383673512, zwana dalej Tommy Cafe. Tel.: (+48) 33 482 97 98 (w dalszej części Regulaminu określanego jako „Sprzedawca”);

Klient / Użytkownik - osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, np. zrobienie zakupów na określoną wartość;

Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach sklepu internetowego tommycafe.pl

Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie tommycafe.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów;

Sklep - sklep internetowy TOMMY CAFE, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.tommycafe.pl

Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym tommycafe.pl dostępny tutaj.

II. ZASADY OGÓLNE

1. Sprzedawca przekazuje Klientowi kod/kody rabatowe, w ramach organizowanych przez siebie okresowych promocji poprzez:

  • wysyłkę kampanii mailingowych (newsletter), 
  • media społecznościowe (Facebook, Instagram),
  • bannerowe akcje promocyjne na stronie tommycafe.pl,
  • lub porozumienia z Klientem - indywidualne kody rabatowe (DHL POP)

2. Kod rabatowy może być wykorzystany wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami oraz nie obowiązuje na kawy z działu TOP ARABICA, ABONAMENTY KAWOWE oraz ZESTAWY PREZENTOWE dostępne w sklepie internetowym tommycafe.pl.

3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.

4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi lub upublicznienia do czasu jego obowiązywania.

5. Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku.

6. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.

III. ZASADY KORZYSTANIA I PRZEKAZYWANIA KODÓW RABATOWYCH

1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta, przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji lub jego Partnerów handlowych.

2. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.

3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego, należy wpisać podany ciąg znaków w polu „BONY RABATOWE - UŻYJ” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.

4. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.

5. Kod rabatowy może zostać wykorzystany w przypadku posiadania przez Użytkownika konta Klienta w Sklepie, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Sklepie.

6. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W jednym zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.

8. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2021r.


Koszyk

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
150,00 zł Do darmowej wysyłki brakuje Ci
0,00 zł Razem

Zobacz koszyk

Szukaj

Menu

Ulubione

Brak produktów

Zobacz ulubione

Produkt dodano do koszyka
Ilość:
Razem:
W koszyku znajduje się: 0 prod. W koszyku znajduje się: 0 prod.
Wysyłka: Do ustalenia
Do darmowej wysyłki brakuje Ci: 150,00 zł
Wartość produktów:
Razem:
Kontynuuj zakupy Idź do koszyka